BG EN RU DE
Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7

МБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Основната дейност на МБИ България ЕООД е в областта на общото машиностроене – металозаварочни конструкции. Фирмата е структурирана така, че максимално бързо да реагира според нуждите на пазара и желанието на клиентите. Дружеството е производител на всички видове кофи за багери от 4 до 41 тонa, с класове от А до G в зависимост от теглото на багера, корпусни изделия към разрушаващи механизми, захвати за чукове, бързосменни захвати и хидравлични селектори.

Visualization

„МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1802-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Visualization

Проект BG16RFOP002-2.040-0937 „Подобряване на производствения капацитет на „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез оптимизация на производствения процес“.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № № BG16RFOP002-2.040-0937-C01 от 17.02.2020 г. по ОП „Иновации и Конкурентоспособност„ 2014-2020г. публикуваме документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана:
- Документаця за участие

Продукти на МБИ България ЕООД

Product Product Product Product Product Product Product